O mnie

Adwokat Wojciech Kuśnierz- od 2011 roku praktykuję w ramach Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Posiadam również wpis na listę radców prawnych. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej odbyłem aplikację sędziowską oraz wykonywałem zawód asystenta sędziego oraz referendarza sądowego( Wydział Migracji Ksiąg Wieczystych Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz E- Sąd( elektroniczne postępowanie upominawcze). Przez okres trzech lat byłem pracownikiem dydaktycznym na uczelni, jak również prowadziłem jako trener kilkadziesiąt szkoleń z zakresu prawa pracy, BHP i ubezpieczeń społecznych.

Specjalizuję się w postępowaniach cywilnych( podziały majątku, zniesienia współwłasności, działy spadku, procesy odszkodowawcze i o zadośćuczynienie na etapie likwidacyjnym sądowym, egzekucyjnych, rozwody- szeroko pojęta problematyka prawa rodzinnego) oraz prawie karnym, a także prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Współpracuję z licznymi klientami indywidualnymi oraz w ramach stałych umów zlecenia z przedsiębiorcami. Doświadczenie oraz ciągłe doskonalenie swoich umiejętności jest kluczem do sukcesu na rynku usług prawnych, zaś największą satysfakcją jest praca na własny rachunek i weryfikacja posiadanych kwalifikacji poprzez ocenę klientów.

Jako Adwokat staram się zaproponować taki sposób rozwiązania problemu, który będzie jak najbardziej dogodny dla klienta stąd często współpracuję z mediatorami i rozwiązuję problemy prawne na drodze pozasądowej, ugodowej, czy też właśnie mediacyjnej. Współpracuję z Adwokatami prawa niemieckiego, detektywami, notariuszami, księgowymi celem jak najlepszego rozwiązania problemu klienta.