Wynagrodzenie

Stosowane przez Kancelarię stawki wynagrodzenia są uzależnione od specyfikacji i rodzaju sprawy, a także od pozycji i doświadczenia zaangażowanych członków zespołu Kancelarii.

Wysokość wynagrodzenia wynika z umowy zawartej z Klientem w ramach stawek określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.)

Kancelaria oferuje następujące systemy wynagrodzenia:

  1. wynagrodzenie ryczałtowe
  2. premia za sukces