Specjalizacja

Adwokat Jacek Milczarek specjalizuje się w sprawach gospodarczych - procesy i arbitraże gospodarcze (np. o zapłatę), obrót nieruchomościami, w tym obsługa inwestycji deweloperskich oraz prawo własności intelektualnej, wraz z ochroną znaków towarowych. Kancelaria świadczy pomoc prawną również w zakresie spraw korporacyjnych i prawa handlowego (organizowanie zgromadzeń wspólników, obsługa prawna w KRS) prawa konkurencji, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ubezpieczeń (np. w zakresie zaniżania odszkodowań), rynków kapitałowych i podatków. W tej ostatniej dziedzinie współpracuje ściśle z doradcą podatkowym Leszkiem Kozłowskim.

Jako doradca restrukturyzacyjny świadczy pomoc zarówno zagrożonym niewypłacalnością przedsiębiorcom, jak i wierzycielom. Pomoc może być świadczona na poziomie korporacyjnym (np. w postaci przekształceń form prawnych, a nawet likwidacji np. spółki z o.o.), jak sądowym (przygotowywanie strategii, wniosków o upadłość lub restrukturyzację, reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądem gospodarczym). Istnieje wiele kancelarii restrukturyzacyjnych, ale dość dużo z nich, w tym również te bardzo znane, popełnia początkowe błędy strategiczne, których potem już nie da się naprawić w toku postępowania sądowego. Aby tego uniknąć, konieczne jest przygotowywanie przedsiębiorcy do odpowiedniego działania. Zapewnia to na poziomie profesjonalnym Kancelaria adwokacka Jacka Milczarka. W tym zakresie oraz w zakresie opinii i wycen (bez których nie ma mowy o profesjonalnej obsłudze upadłościowo-restrukturyzacyjnej), adwokat Jacek Milczarek współpracuje z wybitnym biegłym sądowym i doradcą restrukturyzacyjnym Przemysławem Wardynem.